Protocol Volmacht

OBM Assuradeuren B.V. is een volmachtbedrijf, hetgeen betekent dat zij namens en voor rekening van een aantal verzekeraars verzekeringen accepteren, polissen opmaken, maar ook schades op dekking beoordelen en afhandelen. Op de polis is vermeld voor wie van de verzekeraars zij haar werk doet.
Deze maatschappijen zijn:

  • Nationale-Nederlanden Schadeverzekering MIJ N.V
  • ARAG SE
  • Hübener Versicherungs AG

Conflicterende belangen
Er kan een belangenconflict ontstaan tussen het bemiddelings- en volmachtbedrijf. In dit geval zal de feitelijk leider van het volmachtbedrijf, uitsluitend en alleen de belangen van OBM Assuradeuren B.V. behartigen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel verzekerde als volmachtgever(s).

Tel: 072 - 527 2620 | Mail: info@obmassuradeuren.nl

OBM Assuradeuren B.V. | Postbus 1111 | 1810 KC Alkmaar