Fraude

Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid en dat is een van de uitgangspunten van OBM Assuradeuren B.V. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep relaties dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat relaties van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt.

Wat verstaan wij eigenlijk onder fraude? 

Onder verzekeringsfraude wordt verstaan: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of de begunstigde om een prestatie te verkrijgen waarop met geen recht heeft.
Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Het niet eerlijk geven van informatie aan de verzekeraar
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s
 • Meer claimen dan de geleden schade
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Hoe sporen wij fraude op?

 • Verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren
 • Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren
 • De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraudeinformatie in een marktbreed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

U ondervindt hier het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingsproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?
Onze organisatie heeft een fraudecontactpersoon aangesteld. Onze fraudecontactpersoon is mw. M. (Marlou) Onderdijk. Als er sprake is van fraude of het vermoeden hiervan, dan dragen wij de schadebehandeling over aan de volmachtgever. Mocht deze tot de conclusie komen dat er sprake is van fraude, dan kunnen wij een aantal maatregelen nemen, zoals:

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald – teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen, die in onze volmacht zijn ondergebracht.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst.
 • De verzekeraar plaatst u op een interne incidentenlijst.
 • Wij melden de fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoud. Dit register wordt ook door andere verzekeraars en gevolmachtigden in Nederland geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidenten waarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer informatie over de Stichting CIS kijk dan op www.stichtingcis.nl
 • Aangifte bij de politie.

U bent goed verzekerd bij OBM Assuradeuren B.V.
Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.

Tel: 072 - 527 2620 | Mail: info@obmassuradeuren.nl

OBM Assuradeuren B.V. | Postbus 1111 | 1810 KC Alkmaar